LEO Organisatie

LEO Organisatie

Inleiding

Op deze pagina vind je informatie over de Leo organisatie en over Leo Clubs in Nederland, wie zijn we, wat doen we, wat houden de bijeenkomsten in, welke goede doelen steunen we en natuurlijk waar je ons kunt bereiken!

Algemeen

Een LeoClub is een jongeren vereniging in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, die zich inzet voor hun individuele ontwikkeling én voor de maatschappij. De Leo Club is de jongeren variant van de Lions. De omvang van een Leo Club verschilt per club. Doorgaans bestaat een club uit minimaal tien personen.

De service gedachte komt tot uitdrukking in de activiteiten die Leo’s organiseren ten bate van goede doelen. Deze activiteiten kunnen geldelijke opbrengsten opleveren (fundraising), maar ook niet financiële steun. De Leo Club biedt mogelijkheden die men als individu niet heeft. Je krijgt hierin de kans om in een gemoedelijke omgeving je organisatietalent te ontwikkelen en brede ervaring op te doen. Bij de Leo’s krijg je dus alle kans om je optimaal te ontplooien, met je inzet voor hen die hulp nodig hebben.

Clubvergaderingen

Om elk jaar haar doelstellingen te kunnen realiseren, komt een Leo Club circa twee keer per maand bij elkaar. Deze bijeenkomsten kunnen bij de leden thuis worden gehouden, maar kunnen ook in een plaatselijke lokaliteit plaats vinden. Dat is iets wat een Leo Club zelf bepaalt.

De bijeenkomsten worden in een informele sfeer gehouden. Het verloop van de bijeenkomsten is dan ook heel wisselend en ontspannen.

Bestuur

Zoals elke club heeft een Leo Club ook een bestuur. Dit bestuur wordt jaarlijks gekozen en bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal commissies waarin ieder lid zich met zijn/haar energie inzet voor de club en het gekozen goede doel project.

Doelen

In principe kiest een Leo Club elk jaar een goed doel waar men zich voor inzet. De goede doelen die een Leo Club ondersteunt lopen sterk uiteen: dit wordt door de leden zelf
vastgesteld. Voorbeelden van goede doelen: projecten behoeve van ouderen, daklozen, kindertehuizen, maar ook de natuur.

Acties

Om onze doelen te kunnen realiseren worden er acties bedacht en uitgevoerd. Acties waarbij directe hulp wordt geboden aan een goed doel. Of activiteiten om geld bij elkaar te krijgen om een goed doel te steunen met de aankoop van middelen of materialen. Bijvoorbeeld het organiseren van een bowlingtoernooi, een cabaretavond, een wijnproefavond, spelen van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Natuurlijk zijn er naast al de acties ook onderling gezellige activiteiten om elkaar beter te leren kennen.

Wil je een betere indruk krijgen van de acties die er door verschillende Leo Clubs in Nederland zijn georganiseerd, kijk dan op de website van de Vereniging Leo Clubs Nederland (VLCN)

Netwerk

Door haar activiteiten hebben de Leo’s een uitgebreid relatienetwerk, dat de goede doelen, de Leo Club en haar leden in vele opzichten voordelen biedt.

Organisatie

De Leo’s zijn onderdeel van een internationale organisatie. Dit betekent dat over de hele wereld Leo Clubs zijn. Alle Leo Clubs zijn onderdeel van: “Lions International”. Wereldwijd zijn er 400 Leo Clubs die samen met de Lions de grootste service-organisatie ter wereld zijn met meer dan 1,5 miljoen leden. Elk jaar wordt er ergens in Nederland en in Europa een nationale en internationale conventies georganiseerd waar Leo’s hun ervaringen kunnen uitwisselen. Naast de conventies worden er door heel Europa bijeenkomsten georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd in de Leo’s?

Als je graag kennis wilt maken met Leo Club Groningen wilt kijken, neem dan contact met ons op .